Gnesta

Gnesta är centralort i Gnesta kommun. Här bor cirka 5 200 personer. Tätorten ligger alldeles vid länsgränsen till Stockholms län.
Gnesta präglas starkt av sin historia som handelsplats och stationssamhälle och stationshuset från 1907 tillsammans med det vackra Stora torget utgör centrum i samhället.

Stationshuset Gnesta

 

 

Här är några adresser där vi har lägenheter

Torggatan 20-26 (Hiss finns i fastigheten)

 


Kullagatan 5-99 (Hiss finns i fastigheten)

 


Dagagatan

 


Pilgränd

 

 
Torggatan 16 "Cirkustomten" (Hiss finns i fastigheten)

 


Granbackavägen

 


Margretedalsvägen "Frösjöstrand" (Hiss finns i fastigheten)

 


Torggatan 7-15 "Punkthusen" (Hiss finns i fastigheten)

 

 
Torggatan 18 (Hiss finns i fastigheten)

 


Kullagatan 4 (Hiss finns i fastigheten)

 


Torggatan 25

 

Landshammarsgatan