Gnesta

Gnesta är centralort i Gnesta kommun. Här bor cirka 5 200 personer. Tätorten ligger alldeles vid länsgränsen till Stockholms län med bra förbindelse till Södertälje och Stockholm med pendeltåg. Med regionaltåget finns det även förbindelse med Linköping, Örebro och Göteborg. Från Gnesta station finns bussförbindelse med närliggande områden.

Gnesta präglas starkt av sin historia som handelsplats och stationssamhälle och stationshuset från 1907 tillsammans med det vackra Stora torget utgör centrum i samhället.

Stationshuset

/Global/DisplayMultimediaDescription.ashx?guid=7421fa65-c505-434f-bdc3-d6b68b0a3100

Tågstationen

/Global/DisplayMultimediaDescription.ashx?guid=d5bf38e9-5072-48b5-8809-53ff9d935141

Torget

/Global/DisplayMultimediaDescription.ashx?guid=1cc5ed61-9033-4305-8edf-ca4ad4d2e738

Frustuna Kyrka

/Global/DisplayMultimediaDescription.ashx?guid=6a66e8c7-26b3-4c98-83b6-59f34c1622b9